• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Општинска управа

 

Адреса : Трг Краља Петра Првог Карађорђевића 1
  70260 Мркоњић Град
  Република Српска
   
Телефони :  
Централа општине: +387 (50) 220-920     080050101 Бесплатна инфо-линија
факс: 050 220 954
   050 220 955   
е- mail   javnost@mrkonjic-grad.rs.ba; mgdesk@teol.net;
Матични уред: +387 (50) 220-949
   
Радно вријеме : од 7 до 15 часова /љетни период/
  од 7.30 до 15.30 /зимски период/

            Општинаска управа врши управне, стручне и друге послове у оквиру права и дужности општине у областима за које је основана.

           За извршење послова Општинске управе, образују се Стручна служба Скупштине и Начелника општине, те Одјељења и Одсјеци као организационе јединице.

             

Детаљи о надлежностима
Основна организациона шеме Општинске управе oпштине Мркоњић Град

 

 
  • Одјељење за привреду и финасије
  • Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
  • Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
  • Одјељење за изградњу града и управљање имовином
  • Одјељење за инспекцијске послове
  • Стручна служба Скупштине и Начелника општине
  • Запослени