Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Заштита ауторских права

Заштита ауторских права

Ауторска права – заштита интелектуалне својине
Садржаји објављени на страницама www.mrkonjic-grad.rs су производ web-развојног тима Административне службе Општине Мркоњић Град, а њихова сврха је обезбјеђивање директног приступа информацијама о програмима и услугама Административне службе Града, као и према садржајима и услугама осталих институција од важности у животу општине Мркоњић Град.
Питање заштите садржаја на овој Интернет-презентацији је покривено Законом о ауторском праву и сродним правима у БиХ. Обезбијеђене су додатне информације о идентитету извора сваке информације (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), са циљем забране репродукције материјала без писане дозволе.

Некомерцијална репродукција
Информације на овој Интернет-презентацији публиковане су са намјером да буду лако доступне за личну и некомерцијалну употребу и могу бити употријебљене - дјелимично или у цјелини - путем било којег средства, без накнаде или додатних одобрења од стране Административне службе Општине (само за личну и некомерцијалну употребу). Молимо Вас само за сљедеће:
- да приликом репродуковања задржите тачност података и
- да Административну службу Општине идентификујете као извор података.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Репродукција коју направите не представља званичну верзију репродукованог материјала, нити је она била направљена са наклоношћу или намјером Административне службе Општине.

Комерцијална репродукција
Репродукција вишеструких копија садржаја ове презентације - у цјелини или у неком њеном дијелу - са сврхом комерцијалне редистрибуције је забрањена, осим с експлицитним писаним одобрењем Административне службе Општине Мркоњић Град.
Кроз процес издавања дозволе, Административна служба Општине омогућиће заинтересованим појединцима/организацијама приступ прецизним и најажурнијим верзијама информација, са циљем њихове комерцијалне редистрибуције. За све контакте везане за издавање дозволе о репродукцији материјала са www.mrkonjic-grad.rs обратите се Одсјеку за односе с јавношћу Административне службе Општине.

Садржаји који су власништво трећих страна
Неки од садржаја (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), на www.mrkonjic-grad.rs су предмет заштите ауторских права, чуваних од стране појединаца/организација изван Административне службе Општине. Ово је посебно изражено код садржаја који су заједнички ажурирани од стране Административне службе Општине и неких од спољних организација, као дио заједничких ангажмана у објављивању информација/садржаја за грађанство.
У таквим случајевима могу се појавити извјесне рестрикције око репродукције тих садржаја или графичких материјала, те се може појавити потреба тражења дозволе за објављивање од носиоца ауторских права над дотичним материјалом.

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати