Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Пут до грађевинске дозволе

Пут до грађевинске дозволе

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13), грађевинску дозволу издаје орган надлежан за послове грађења у јединици локалне самоуправе на чијем подручју се захтјева изградња објекта.

 Издавању грађевинске дозволе претходи издавање локацијских услова, осим за оне објекте за које то према Закону није потребно.

 У датом прилогу су приказане смјернице (графички и текстуално) које  описују пут до грађевинске дозволе: 

Одлуке:  


Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати