• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одјељење за привреду и финансије

Одјељење за привреду и финансије општине Мркоњић Град  из оквира локалног економског развоја учествује у процесима стратешког планирања, припрема приједлоге пројеката из домена економског развоја и прати њихову реализацију, успоставља једнинствен информациони систем о развојним ресурсима општине, те на бази тога припрема и промовише инвестиционе пакете за потенцијалне инвеститоре,  успоставља контакте и активно ради на привлачењу инвестиција, прати и пружа потребну стручну и техничку подршку постојећим и потенцијалним инвеститорима, итд.  
Контакт: 050 220 925