• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Подстицајни програми Републике Српске

Листа инвестиционих подстицаја у Републици Српској по институцијама које их додјељују

Завод за запошљавање Републике Српске

  • Субвенције за самозапошљавање и запошљавање код послодаваца лица из утврђене   циљне групе
  • Субвенције за запошљавање приправника са високом и вишом стручном спремом

             Више на страници  (http://www.zzzrs.net/index.php/javni_pozivi/)

Министарство науке и технологије Републике Српске