Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Кабинет начелника

Кабинет начелника

 Шеф кабинета    

Адреса                     Трг Краља Петра I Карађорђевића

Број телефона       050/220-956

Број факса              050/220-954

Е-mail: kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba  

 

Опис послова

- организује рад Кабинета начелника општине,

- припрема и организација радних састанака за потребе Начелника општине и протоколарних   пријема,

- припрема и организује сарадње Начелника општине са средствима информисања,

- учешће у припреми сардње општине са другим општинама и градовима,вођење евиденције о сарадњи,

- организација јавних наступа Начелника општине и других овлаштених радника, обавља и друге послове по налогу Начелника општине.

 

 

 

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати