Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Јавне набавке

Јавне набавке

Измјене и допуне плана јавних набавки за 2017. годину

Одлука о усвајању измјена плана ЈН за 2016. годину и измјене и допуне плана ЈН за 2016. годину

 Одлука о покретању Јавне набавке и Конкурентски захтјев за Лот-2

Одлука о поништењу поступка Јавне набавке меса и месних производа 

Конкурентски захтјев за набавку хране и прехр.производа по лотовима за 2017.годину

Одлука о покретању јавне набавке хране и прехрамбених производа за 2017.годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016.годину

Конкурентски захтјев за набавку лож уља

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о набавци хране у 2016. години

Конкурентски захтјев за набавку хране и прехрамбених производа по лотовима за 2016. год

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 и 3

Одлука о избору понуђача за Лот-2

Одлука о поништењу поступка

Одлука о додјели уговора

Одлука о именовању Комисије за јавне набавке 2

Одлука о покретању поступка

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Oдлука о покретању поступка набавке меса и месних производа за потребе ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2016.годину

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Одлука о додјели уговора за јавну набавку робе

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку меса  за 2016.год.

Одлука о именовању Комисије за јавну набавку- лож уље за 2016/2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља

Обавјештење о резултату поступка јавне набавке лож уља

Записник о оцјени понуда -лож уље 

Одлука о закључивању Уговора за набавку лож уља за радну 2016/2017. годину 

 Одлука о избору комисије за јавне набавке 2016-2017. године

Одлука о покретању поступка набавке лож уља за радну 2017. годину

Тендер лож уље 2017. година

Записник са отварања понуда за лож уље

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља

Обавјештење понуђачима о резултату ЈН лож уља за радну 2017/2018. годину

Одлука о закључивању уговора за набавку лож уља за радну 2017/2018. годину

Одлука о измјени Плана јавних набавки за 2017.годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

 

 

 

 

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати