Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Јавне набавке

Измјене и допуне плана јавних набавки за 2017. годину

Одлука о усвајању измјена плана ЈН за 2016. годину и измјене и допуне плана ЈН за 2016. годину

 Одлука о покретању Јавне набавке и Конкурентски захтјев за Лот-2

Одлука о поништењу поступка Јавне набавке меса и месних производа 

Конкурентски захтјев за набавку хране и прехр.производа по лотовима за 2017.годину

Одлука о покретању јавне набавке хране и прехрамбених производа за 2017.годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016.годину

Конкурентски захтјев за набавку лож уља

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о набавци хране у 2016. години

Конкурентски захтјев за набавку хране и прехрамбених производа по лотовима за 2016. год

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 и 3

Одлука о избору понуђача за Лот-2

Одлука о поништењу поступка

Одлука о додјели уговора

Одлука о именовању Комисије за јавне набавке 2

Одлука о покретању поступка

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Oдлука о покретању поступка набавке меса и месних производа за потребе ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2016.годину

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Одлука о додјели уговора за јавну набавку робе

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку меса  за 2016.год.

Одлука о именовању Комисије за јавну набавку- лож уље за 2016/2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља

Обавјештење о резултату поступка јавне набавке лож уља

Записник о оцјени понуда -лож уље 

Одлука о закључивању Уговора за набавку лож уља за радну 2016/2017. годину 

 Одлука о избору комисије за јавне набавке 2016-2017. године

Одлука о покретању поступка набавке лож уља за радну 2017. годину

Тендер лож уље 2017. година

Записник са отварања понуда за лож уље

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља

Обавјештење понуђачима о резултату ЈН лож уља за радну 2017/2018. годину

Одлука о закључивању уговора за набавку лож уља за радну 2017/2018. годину