dodajPrimjedbu Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
  • 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове


Документи
 

  • Преглед обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за ренту 2018.