Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове


Документи

 • Захтјев за технички преглед и употребну дозволу
 • Захтјев за рушење објекта
 • Захтјев за привремено заузимање јавне површине-шупа и гаража
 • Захтјев за прекопавање јавне површине
 • захтјев за накнадно одобрење за легализацију објеката
 • Захтјев за издавање рјешења да је објекат саграђен прије 1980.године
 • Захтјев за издавање одобрења за изградњу објекта
 • Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – за постављање стола - фрижидера
 • Захтјев за издавање локацијских услова-помоћни објекти
 • Захтјев за издавање локацијских услова
 • Захтјев за издавање локацијских услова за постављање привремено преносних објеката-киоска
 • Захтјев за издавање локацијских услова за комуналне објекте
 • Захтјев за издавање локацијских услова за изградњу ТТ или Кабловске мреже
 • Захтјев за издавање локацијских услова за електро објекте
 • Захтјев за издавање извода из Просторног плана
 • Захтјев за извод из регулационог плана

  Подсекције


 • Преглед обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за ренту 2017.
 • Како оцјењујете рад Начелника општине ?
  Добро
  Лоше
  Може боље
  Резултати 
  Како оцјењујете рад Општинске управе?
  Добро
  Лоше
  Може боље
  Резултати