• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Водич за самосталне предузетнике

       

         Водич садашњим и потенцијалним будућим предузетницима пружа сљедеће       информације:


        о појму, предностима и недостацима пословања у форми предузетника 
      ►  о поступку регистрације код различитих органа до почетка пословања 
      ►  обавези пријаве промјене насталих у току пословања (промјена података,                      привремени престанак, трајни престанак...) 
      ►  одговорности предузетника за обавезе у току пословања
      ►  информације о могућим видовима подршке и као, и изворима додатних                         информација.
 
 

"Водич за самосталне предузетнике"