• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Тим за праћење, вредновање и извјештавање о реализацији Стратегије развоја

 

     - Тим за праћење, вредновање и извјештавање о реализацији                     Стратегије   развоја- Ријешење

      - Записник са другог састанка Тима за праћење, вредновање и                     извјештавања реализацији Стратегије развоја