• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Просторни план општине Мркоњић Град од 2016-2036. године

 

          Просторни план општине Мркоњић Град од 2016-2036.године је усвојен на 13. сједници  скупштине  општине  Мркоњић Град  одржаној  дана 16.02.2018. године.

        Ово је стратешки, развојни, дугорочни  документ просторног уређења којим се дефинишу основни циљеви  и  принципи развоја у простору. Доноси се на плански  период од 20 година. У наставку странице имате могућност да преузмете све документе, који су саставни дио Просторног плана.

 

 Одлука о усвајању Просторног плана општине Мркоњић Град, 2016-2036. година 

► Текстуални дио плана

                -  Документациони основ

                -  Приједлог плана

► Графички дио плана 

   

            Мрежа насеља               Намјена простора                        Привреда