• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Документи

 


Документ Датотека
Страница у припреми
Страница у припреми
Водич за подносиоце захтјева у смислу ЗОСПИ-а Vodic_-_KONACNA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ „Б“ IZDAVANJE_LICENCE__B.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ „Б“ (ФИЗИЧКА ЛИЦА LICENCA_B_FIZICKA_LICA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕСЕЛЕЊЕ РАДЊЕ preseljenje_radnje.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САГЛАСНОСТ poljoprivredna_saglasnost.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТEХНИЧКО ЕКСПЛOАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА) IZDAVANJE_POTVRDE-fizicka_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТEХНИЧКО ЕКСПЛOАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА) potvrda_fizicka_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ПРАВНА ЛИЦА) potvrda_pravna_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА minimalno-teh__uslovi.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА izdavanje_uvjerenja.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗМЈЕНУ РЈЕШЕЊА izmjena_rješenja.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ PREVOZ_zvp_ODOBRENJE.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПРОДАЈЕ privremena_prodaja.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ЛИЦА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ javni_prevoz_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА СТВАРИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ javni_prevoz_stvari.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ poljoprivreda_Zorica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ZELENA_PIJACA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ ROBNA_PIJACA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА taksi_prevoz.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ ZANATSTVO-ZAHTJEV.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ИЗДВОЈЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ IZDVOJEN_POS_PROSTOR.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ РАДЊЕ БЕЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА RADNJa_BEZ_POSLOVNOG_PROSTORA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ trgovina-ZAHTJEV.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ trgovina-ZAHTJEV.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ ugostiteljstvo-ZAHTJEV.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PREKID_RADA_PREVOZA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ВРШЕЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PRIVREMENI_PRESTANAK_VRŠENJA_PREVOZA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАТВАРАЊЕ РАДЊЕ privremena_odjava.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРОМЈЕНУ ОДОБРЕЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PROMJENA_ODOBRENJA_PREVOZ.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА СТАЛНУ ОДЈАВУ РАДА STALNA_ODJAVA_RADA.pdf
Захтјев за доказ о ратној штети
Захтјев за извод из просторног плана
Захтјев за извод из регулационог плана _за_извод_из_регулационог_плана.pdf
Захтјев за издавање извода из Просторног плана _за_издавање_извода_из_Просторног_плана.pdf
Захтјев за издавање извода из регулационог плана
Захтјев за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објеката
Захтјев за издавање локацијских услова за изградњу објеката
Захтјев за издавање локацијских услова _за_издавање_локацијских_услова.pdf

1 2