Обавјештење о провођењу мјера јесење системске дератизације на подручју општине Мркоњић Град у 2015. години

Обавјештавамо грађане да ће предузеће 'ЕКО-БЕЛ' д.о.о. у периоду од 13.10.2015. године до 25.10.2015. године на подручју општине Мркоњић Град извршити услуге јесење системске дератизације.

Субјекти, чије трошкове услуга дератизације сноси буџет општине Мркоњић Град су:

-       /-  Предшколски, школски и вјерски објекти са припадајућим  површинама,

-         - Социјалне и здравствене установе (силос, Црени крст, Дом здравља),

-         - Зграде државне управе и објекти којима газдује Општина (зграда општине, Ватрогасни дом, мјесни уред Бараћи, Културни центар ''Патар Кочић'', Спортска дворана),

-         - Јавне зелене површине и паркови,

-         - Дивље депоније смећа,

-         - Обале ријека и потока,

-         - Пијачна мјеста,

-         - Гробља.

 

Системска дератизација у:

-           Приватним и државним предузећима,

-         - Индивидуалним домаћинствима и стамбеном фонду,

-        -  Приватним, услужним, трговинским и угоститељским радњама, изводиће се према усвојеном цјеновнику ''ЕКО-БЕЛ-а'' од стране корисника услуга.

Да би акција дератизације била успјешнија молимо грађане да омогуће стручним екипама извођење дератизације, да онемогући приступ дјеци и домаћим животињама затвореним мамцима, да затворену масу не дирају рукама и да се придржавају упутства која ће има на терену дати стручне екипе.

  • 12.10.2015. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD