• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Обавјештење

На основу члана 55. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник Републике Српскеˮ број:71/12 и 79/15 ), Одјељење за просторно планирање и комуналне послове Општине Мркоњић Град, издаје ОБАВЈЕШТЕЊЕ.

Обавјештава се јавност да се Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за плански документ просторног уређења - Просторни плана општине Мркоњић Град за период 2016-2036. године, бити изложен на јавни увид од 19.05.2017. до 19.06.2017. године у времену од 7,00 -15,00 часова у холу зграде општине Мркоњић Град и просторијама В&З заштита д.о.о. у Бањалуци, Пут српских бранилаца 15X. 

 До трајања јавног увида тј. до 19.06.2017. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге  на Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног плана, уписом у свеску која ће се налазити  у просторијама  у којима ће Извјештај бити изложени  или доставити у форми дописа Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове општине Мркоњић Град и В&З заштита д.о.о. у Бањалуци, Пут српских бранилаца 15X.

Јавна расправа Извјештаја биће организована у скупштинској сали општине Мркоњић Град дана 21.06.2017. године у 11.00 часова.   

 

                                                                    Одјељење за просторно планирање

                                                                    и комуналне послове

 

►Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину просторног плана општине Мркоњић Град 2016.-2036. године

 

  • 15.5.2017. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD