dodajPrimjedbu Измјена дијела регулационо-урбанистичког плана за подручје насељеног мјеста Мркоњић Град на локалитету фабричког комплекса ''Мањача''
  • 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Измјена дијела регулационо-урбанистичког плана за подручје насељеног мјеста Мркоњић Град на локалитету фабричког комплекса ''Мањача''

Обавјештавамо јавност и власнике некретнина на подручју обухвата ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНО-УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА МРКОЊИЋ ГРАД на локалитету фабричког комплекса ''Мањача''изложен је на јавни увид у просторијама општине Мркоњић Град и просторијама „Пројект“а.д. Бањалука, Веселин Маслеше 1/IV .

 

Јавни увид  ће се одржати од 07.05.2018. до 07.06.2018. године у времену од 7,00 -15,00 часова у холу зграде  општине Мркоњић Град и просторијама „Пројект“-a  а.д. Бањалука, Веселин Маслеше 1/IV.  Детаљне информације и помоћ у формирању примједби могу се добити код Одјељења за просторно планирање и комуналне послове Општине Мркоњић Град и у „Пројект“-у а.д. Бањалука, Веселин Маслеше 1/IV.

 До трајања јавног увида тј. до 07.06.2018. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге  на Нацрте, уписом у свеску која ће се налазити  у просторијама  у којима ће Нацрт бити изложен  или доставити у форми дописа Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове Општине Мркоњић Град и „Пројект“-у а.д. Бањалука, Веселин Маслеше 1/IV.

 

 

                                                                                  Одјељење за просторно планирање

                                                                             и комуналне послове

  • 15.5.2018. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD