На 18. сједници СО разматрано 25 тачака дневног реда

Осамнаестој сједници Скупштине општине, која је одржана данас присуствовало је 20 одборника Скупштине општине Мркоњић Град. Након усвајања дневног реда, одржан је актуелни час. Дневни ред сједнице чиниле су 25 тачака о којима се дискутовало и одлучивало, а то су:

 

1.  Усвајање Извода из записника са 17. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град, одржане дана 08.06.2018. године,

2.   Извјештај о извршењу Буџета општине Мркоњић Град у периоду I-VI 2018. године,

3.    Нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета општине Мркоњић Град за 2018. годину,

4.      Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Мркоњић Град  за 2018. годину,

5.   Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град, непосредном погодбом, Терзија Дејану из Мркоњић Града,

6.   Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између Цвијетић (Омиљка) Петра из Мркоњић Града и Општине Мркоњић Град,

7.   Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Маглић Млађеном, син Јове и Маглић Достом ж. Млађена,

8.   Приједлог Одлуке о одобравању новчаних средстава у сврху учешћа у трошковима лијечења –Милутина Илића,

9.   Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Споразума о сарадњи на реализацији Програма „Мулти локал-енергетски менаџмент за јединице локалне самоуправе у Републици Српској“,

10.  Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за период I-VI 2018. године:

-          Извјештај тржишног инспектора,

-          Извјештај ветеринарског инспектора,

-          Извјештај инспектора за храну – здравственог инспектора,

-          Извјештај урбанистичко-грађевинског инспектора,

-          Извјештај саoбраћајног инспектора,

11.  Годишњи извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Мркоњић Град за 2017. годину,

12.  Одлука о покретању процеса ревизије Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2014. – 2024. година,

13.  Извјештај о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Мркоњић Град за 2017. годину,

14.  Информација о стању јавне безбједности у периоду I-VI 2018. године на подручју општине Мркоњић Град,

15.  Информација о раду и материјалном стању Удружења пензионера општине Мркоњић Град,

16.  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор директора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град,

17.  Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор директора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град,

18.  Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град,

19.  Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град,

20.  Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град,

21.  Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град,

22.  Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Мркоњић Град,

23.  Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова  Одбора за жалбе општине Мркоњић Град,

24.  Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Савјета за спорт Скупштине општине Мркоњић Град,

25.  Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за спорт Скупшине општине Мркоњић Град.

 

Све тачке двеног реда дате су на гласање и усвојене су.

  • 2.11.2018. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD