У петак 29. сједница Скупштине општине

У петак 25. октобра у скупштинској сали, са почетком у 13.00 часова одржаће се 29. сједница Скупштине општине Мркоњић Град. На дневном реду 29. сједнице Скупштине наћи ће се 18 тачака дневног реда.

                                                      Д Н Е В Н И  Р Е Д 

1.      Разматрање и усвајање Извода из записника са 28. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град, одржане дана 26.09.2019. године.

2.      Нацрт  Одлуке о усвајању  Ребаланса буџета општине Мркоњић Град за 2019. годину.

3.      Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Мркоњић Град за 2019. годину.

4.      Приједлог Годишњег плана рада Начелника општине и Општинске управе за 2019. годину.

5.      Приједлог Рјешења о разрјешењу Начелника одјељења за општу управу и друштвене дјелатности Општинске управе Мркоњић Град.

6.      Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности Начелника одјељења за општу управу и друштвене дјелатности Општинске управе Мркоњић Град.

7.      Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационо – урбанистичког плана, начину и условима изградње и уређења у насељеном мјесту Мркоњић Град.

8.      Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2018/2019. годину.

9.      Приједлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм рада предшколске установе : ЈУ Дјечији вртић „ Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2019/2020. годину.

10.  Информација о раду ЈУ Гимназија Мркоњић Град у школској 2018/2019. години и упис ученика у 2019/2020. години.

11.  Приједлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈУ Гимназија Мркоњић Град за школску 2019/2020. годину.

12.  Информација о раду ЈУ Машинска школа Мркоњић Град у школској 2018/2019. години и упис ученика у 2019/2020. години.

13.  Приједлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈУ Машинска школа Мркоњић Град за школску 2019/2020. годину

14.  Информација о раду основних школа на подручју општине Мркоњић Град у школској 2018/2019. години.

15.  Приједлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈУ Основна школа „Петар Кочић“ Мркоњић Град за 2019/2020. годину.

16.  Приједлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈУ Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Мркоњић Град за 2019/2020. годину.

17.  Приједлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Бараћи за 2019/2020. годину.

18.  Приједлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“ Бјелајце за 2019/2020. годину.

 

 

  • 23.10.2019. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD