Извјештај са 34. сједнице Скупштине општине

Уз присуство 20 одборника 27.јуна одржана је 34. сједница Скупштине општине. Сједници су присуствовали и млади приправници којима је предсједник Скупштине општине Миленко Милекић пожелио да једног дана буду одборници.

Једногласно и без расправе усвојен је  приједлог Одлуке  о измјени Одлуке о оснивању Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град, док су уз 18 гласова за и два уздржана гласа одборници  усвојили приједлог  Одлуке о допуни одлуке о општинским административним таксама.

 

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о усвајању дијела Регулационог плна Центар Мркоњић Град на локалитету непосерено између улице Бораца Српских улице Вука Караџића. Презентацију је урађена од стране представника предузећа Пројект а.д.Бањалука, који су били задужени за израду Плана.

''Измјена Регулационог плана је прошла све фезе које закон прописује, од израда аналитичке основе до нацрта измјене плана који је био стављен на јавни увид, а одржана је и стручна расправа. У току трајања јавног увида нацрта измјене Плана и у току стручне расправе пристигло је  11 примједби од којих су три дјелимично усвојене, шест усвојено и двије примједбе су одбијене'', рекао је Предраг Јовановић представник ''Пројекта''. Истичући да се ради о поприлично изграђеном локалитету, док се у централном дијелу  обухвата налази неизграђен простор. Један дио локалитета налази се у значајној дениделацији, односно ради се о стрмом терену, тако да је посебна пажња посвећена приликом планирања садржаја како План не би добио неку нерационалну и неспроводљиву варијанту.

Локалитет је поприлочно изграђен уз улицу Вука Карађића, док је централни дио мање изграђен. Екипа која је радила на изради измјене Регулационог плана претходно је обишла терен и утврђено је стање на терену, објекти су валоризовани и на основу њих направљене су карте намјене спратности објеката. А на основу  стручне процјене направљена је карта бонитета објеката.

''Одређени  објекти који су у рушевном стању окатегорисани су као објекти лошег бонитета и они су предвиђени за уклањање. Такође одређен број помоћних објеката који су углавном урађени у форми гаража и осталих, а који спречавају провођење плана и представљају ограничење у истоме и они су предвиђени за уклањање. Што се тиче већих ограничења нема их на предметној локацији,  а на локалалитетима  гдје смо планирали нову изградњу на централном дијелу обухвата нема неких значајнијих ограничења, у смислу активирања клизишта и слично'', истакао је Јовановић. Додајући да су приликом дефинисања нових грађевинских парцела тежили да се габарити тих парцела  поклапају са постојећом катастарском структуром  и да буде спроводљив како по питању рјешавања имовинско-правних односа тако и о питању улагања како у јавну инфраструктуру тако и улагања на приватним парцелама.

Миленко Савановић је истакао да треба узети у обзир чињеницу и дати одређену толеранцију када се крене у реализацију  измјене Регулационог плана, а  када су у питању урбанистичко технички услови за градњу. ''Потребно је да се максимално ообзири оно што људи треже и да будемо толерантнији, наравно стављајући на прво мјесто оно што је дефинисано Регулационим планом'', рекао је Савановић. Додајући  да се покуша  настојати да се људима нанесе што мање штете. 

Према овако усвојеном плану нови објекти углавном стамбене намјене и усклађени са сусјеним објектима су планирани у  централном дијелу.

За потребе реализације и изградње планираних садржаја, предвиђено и опремање локалитета са новим капацитетима инфраструктурне опреме и собраћајница.

 

Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о купопрдаји некретнина између општине Мркоњић Град и Будиша Саше из Мркоњић Град, као и Приграм рада зимске службе једногласно су усвојени.

Дамир Сладојевић, начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином  каже да је Програм рада зимске службе раније  био у заједничком Програму одржавања локалних и некатегорисаних путева. ''Ранији Програм је поред зимске сужбе обухватао и насипање локалних путева и крпљења ударних рупа и мишљења смо да због самог обима посла, начина и времена извођења радова потребно ова два програма раздвојити, рекао је Сласојевић. Додајући  да су програмом  раздвојене градске саобраћајнице и локални путеви, да су одређене и дужине као и дужине асфалтираног и макадамског дијела. Програм зимске службе се финансира  средствима из буџета општине и у њега су уврштени само категорисанаи путеви.

Одборници су једногласно усвојили и Информацију о стању у области шумарства, Информацију о стању у области ловства на подручју општине, Информацију о стању у области риболова на подручју општине, Информацију о друштвеном положају младих, као и Информацију о здравственој заштити животиња у 2011.години.

Уз 18 гласова за и два уздржана гласа усвојена у Рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и финансје и начелника Одјељења за изградњу града и управљање имовином.

Прије гласања по овим тачкама одборницима се обратила начелница општине Дивна Аничић, које је истакла да је у припреми нови Закон о локалној самоуправи који предиђа да  начелнике одјељења више неће бирати  Скупштина. '' Избор начелника одјељења више неће бити у надлежности Скупштине као што је било до сада, јер је у припреми нови Закон о локалној самоуправи који ће бити усвојен до краја године и мислим да је ово последњи  пут да Скупштина бира начелнике одјељења. Изабраним начелницима желим да честитам и надам се успјешној сарадњи, а приправницима да кажем да неки од начелника одјељења које данас бирамо су такође били приправници, односно дошао је као приправник у општину  2004.године  и сад га бирамо за начелника Одјељења што мислим да је похвално за младе људе'', рекла је начелница Аничић.  Именовањем начелника за изградњу града и управљање имовином завршена је 34. редовна сједница Скупштине општине.

   

 

 

 

 

  • 1.7.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD