Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Документи

 
Документ Датотека
Страница у припреми
Страница у припреми
Водич за подносиоце захтјева у смислу ЗОСПИ-а Vodic_-_KONACNA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ „Б“ IZDAVANJE_LICENCE__B.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ „Б“ (ФИЗИЧКА ЛИЦА LICENCA_B_FIZICKA_LICA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕСЕЛЕЊЕ РАДЊЕ preseljenje_radnje.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САГЛАСНОСТ poljoprivredna_saglasnost.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТEХНИЧКО ЕКСПЛOАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА) IZDAVANJE_POTVRDE-fizicka_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТEХНИЧКО ЕКСПЛOАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА) potvrda_fizicka_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ПРАВНА ЛИЦА) potvrda_pravna_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА minimalno-teh__uslovi.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА izdavanje_uvjerenja.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗМЈЕНУ РЈЕШЕЊА izmjena_rješenja.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ PREVOZ_zvp_ODOBRENJE.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПРОДАЈЕ privremena_prodaja.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ЛИЦА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ javni_prevoz_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА СТВАРИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ javni_prevoz_stvari.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ poljoprivreda_Zorica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ZELENA_PIJACA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ ROBNA_PIJACA.pdf
1 2 3 4