СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ

На основу члана 30. став 1. aлинеја 21. Закона о локалној самоуправи Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05, 98/3) и члана 36. Статута општине Мркоњић Град – Пречишћени текст (''Службени гласник општине Мркоњић Град'', број 5/10 и 4/12) Скупштина општине Мркоњић Град, на 13. сједници одржаној дана 30.12.2013.године донијела Одлуку о усвајању Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2014-2024.година.

Стратегију развоја општине Мркоњић Град можете погледати и преузети овдје.

Општина Мркоњић Град је општина Републике Српске која се одликује  значајним природним богатством као што су пољопривредно и шумско земљиште, значајан водни потенцијал, налазишта минералних сировина, те природни услови који пружају велике могућности за развој туризма.                   
Одрживи економски развој уз систематску заштиту животне средине се може постићи само планским приступом рјешавању проблема, те постављањем циљева који неће дозволити даље нарушавање квалитета животне средине.  

У складу са наведеним, општина Мркоњић Град је 2007. године покренула инцијативу за израду Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП-а) који можете преузети овдје


Стратегија популационе политике општине Мркоњић Град за период 2017-2021. године