Секретар Скупштине

Секретар Скупштине

 

Милена Малешевић, секретар Скупштине општине Мркоњић Град

Тел; 050/220-926;220-929

Fax; 050/220-955

e-mail; m.malesevic@mrkonjic-grad.rs.ba

web; www.mrkonjic-grad.rs

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:

 

Секретар Скупштине у сарадњи са предсједником Скупштине и начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине и њених радних тијела, а нарочито:


1) одговоран је за правно-техничку
обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
2) прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и просљеђује их на даљу обраду надлежним органима и службама,
3) обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима,
4) одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама,
5) уређује „Службени гласник општине Мркоњић Град“ и одговоран је за његов садржај.