Пословник о раду Скупштине општине

Пословник о раду Скупштине општине

На основу члана 39. став 2. тачка 26., а у вези са чланом 52. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16) и члана 36.


Статута oпштине Мркоњић Град („Службени гласник oпштине Мркоњић Град“, број 10/17), Скупштина oпштине Мркоњић Град, на 13. сједници одржаној 16.02.2018. године донијела је

 

Пословник о раду Скупштине општине Мркоњић Град (.pdf)