00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Замјеник начелника

Горан Милановић

Замјеник начелника општине Мркоњић Град

тел050/220-921 лок 59
факс050/220-954
mailg.milanovic@mrkonjic-grad.rs
web: www.mrkonjic-grad.rs

Биографија:

Рођен 18.09.1981. године у Мркоњић Граду. Основну школу завршио у Бијељини. Средњу школу, смјер ветеринарски техничар у Бања Луци.  Факултет ветеринарске медицине завршио на Универзитету у Сарајеву и Универзитету у Београду.   Од 2010-2021 године био запослен у ветеринарској станици на пословима др вет.мед. 

Ожењен, отац једног дјетета.


Начелник Општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник Начелника Општине извршава дужности које му повјери Начелник Општине, замјењује Начелника Општине и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

Мандат замјеника Начелника Општине траје до краја мандата Скупштине која га је изабрала.

Замјеника Начелника Општине бира и разрјешава Скупштина Општине, тајним гласањем на приједлог Начелника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са законом, овим Статутом и Пословником о раду Скупштине Општине.