00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Општина Мркоњић Град има успостављен систем управљања квалитетом и посједује цертификат ИСО 9001:2015 међународног стандарда квалитета. Овај цертификат Општини Мркоњић Град додјелила је овлаштене цертификацијска кућа ИНТЕРЦЕРТ из Новог Сада за усмјеравање општинске управе на остварење постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Цертификат се потврђује сваке године, након што експертски тим ове цертификацијске куће изврши детаљну провјеру.

Политика квалитета Општине Мркоњић Град
Intercert certificate (english version)
Intercert сертификат (српска верзија)
Ставке од 1 до 3, 3 укупно