Mrkonjic Grad

У мркоњићкој општини постоје добри природни услови за развој брдско-планинског и сеоског туризма. Са туристичког аспекта, најинтересантнија је планина Лисина и језеро Балкана у њеном подножју. Језеро Балкана, удаљено 5 километара, поред некадашњег "Пута АВНОЈ-а" (Јајце - Мркоњић Град - Бихаћ), најатрактивније је излетиште у овом крају. Омеђено је пашњацима и густим храстовим и четинарским шумама. Зеленковац је планинско излетиште које се налази поред села Подрашница (општина Мркоњић Град). Удаљено је око 70 km југозападно од Бања Луке и лежи на надморској висини од 880 m ...

више информација

На подручју општине Мркоњић Град регистровано је 10 (десет) спортских клубова који функционишу у 7 (седам) спортских грана и то: фудбал, одбојка, кошарка, стони тенис, атлетика, шах и џудо. Клубови се финансирају из буџета Општине и од прихода од донација и спонзора. Спортски терени : У складу са Програмом спортских активности у претходним годинама издвојена су значајна средства за герадњу спортских објеката и терена, изграђена је спортска дворана, реконструисан стадион „Луке“ изграђена су дјечија игралишта у улици Николе Тесле, Цара Душана, Зборишту,Брешином потоку, Каменици, Стражбеници и спортска игралишта у улици Николе Тесле и мјесним заједницама Подбрдо, Граци, Ораховљани, Брдо, Бјелајце, Копљевићи, Котор, Мајдан Оћуне, Подрашница ...

више информација

Према попису становништва из 1991. г. општина Мркоњић Град је имала 27.379 становника. Према прелимининарним резултатима пописа становништва одржаног 2013. године на подручју општине Мркоњић Град пописано је 18.136 становника. Становништво живи у 38 насељених мјеста. Процјењује се да око 7.915 становника живи у урбаним насељима док преосталих 10.221 становника спада у становништво које живи у руралним насељима. Највише има радно способног становништва (15 – 65 година), на којег отпада 5894 становника општине, слиједи становништво од 10 – 15 година са 2.483 становника, а на становништво са 65 година старости и више отпада 3.617 од укупног броја становника општине Мркоњић Град.

више информација

Пољопривредна земљишта на подручју општине заузимају 54,0% од укупне површине. Необрадиво пољопривредно земљиште (пашњаци) обухвата 20% укупне површине Општине, а 80% обрадиве површине су у власништву индивидуалних пољопривредних произвођача. Квалитет земљишта, климатски услови и традииција упућују да је Мркоњић Град сточарски и пољопривредни крај

више информација

На подручју општине постоје четири централне Основне школе са десет (10) подручних школа. У саставу основне школе ''Петар Кочић'' раде подручне школе: Оћуне, Мајдан и Копљевићи, у ОШ ''Иван Горан Ковачић'' ради подручна школа Шеховци , у ОШ ''Вук Караџић'' Бараћи раде деветоразредна школа Подрашница, петоразредне школе у Подбрду, Грацима, Ораховљанима, и у ОШ ''Бранко Ћопић'' у Бјелајцу раде подручне школе у Баљвинама, Густовари

више информација

НазивОтворен до
    Архива тендера

    Корисне информације и сервиси за грађане


    Апликација ПГИС ВРБАС

    Апликација PGIS VRBAS намијењена је становништву за преглед, пријаву или коментарисање ризичних ситуација (као што су поплаве, клизишта, еколошки ризици - депоније смећа, нелегални испусти отпадних вода и сл.), штета насталих усљед хазарда (поплава, клизишта, земљотреса, пожара), те дијељење фотографија и описа природних љепота. Помоћу апликације PGIS VRBAS можете вршити слање пријава искључиво за подручје слива ријеке Врбас. Приликом слања пријаве систем аутоматски идентификује локацију, насеље и општину, те се пријава аутоматски просљеђује надлежним општинама..