00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

23. новембар, 2023.

Обавјештење

Позивају се сви заинтересовани да доставе своје приједлоге  пројеката за потребе израде Стратегије развоја општине Мркоњић Град 2024.-2030. година –  рок  за подношење пројектних приједлога -05.12.2023.године.

 

У складу са Одлуком начелника општине Мркоњић Град број: 01-022-19/23 од 01.03.2023.године, покренут је процес израде Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024 – 2030. година.

 

Ријеч је о изради документа чији ће садржај у великој мјери допринијети изгледу, активностима и квалитету живота и рада на подручју општине Мркоњић Град у наредних 7 година.

 

У оквиру процеса израде Стратегије развоја општине Мркоњић Град активности се проводе у складу са методологијом дефинисаном Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 63/21).

 

Приједлози пројеката требају одговарати потребама ваше огранизације или локалне заједнице и бити у складу са стратешким циљевима дефинисаним у Стратешкој платформи доступној на web страници општине на линку https://www.mrkonjic-grad.rs/kategorije/1195/strateski-dokumenti.

 

Пројекти који су намијењени потребама једне особе или уже групе људи ради стицања властите користи, неће бити разматрани.

 

Приједлоге пројеката можете слати на адресу: n.arezina@mrkonjic-grad.rs.ba

 

Рок за достављање приједлога пројеката је 05.12.2023.године

Подели: