00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

27. May, 2024.

J A V N I P O Z I V-Podrška za samozapošljavanje u poljoprivredi

Na osnovu tačke 3.2.1. Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini pod tačkom 1. Samozapošljavanje u poljoprivredi, v.d. direktor Agencije za privredni razvoj dana 27.05.2024. godine o b j a v lj u j e

 

 

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticajnih sredstava po osnovu

Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini

Podrška za samozapošljavanje u poljoprivredi

 

Na ovaj podsticaj mogu da konkurišu fizička lica sa područja opštine Mrkonjić Grad, a koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Mrkonjić Grad.

Korisnik podsticaja dužan je da kod nadležnog organa izvrši registraciju komercijalnog poljoprivredno gazdinstva i redovno izmiruju obaveze najmanje 24 mjeseca.

Iznos podsticajnih sredstava po jednom programu samozapošljavanja je 4.000,00KM.

Zahtjev za podsticajna sredstva se podnosi u Agenciji za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, ulica Svetog Save (Kulturni centar), do potpunog utroška planiranih sredstava, a najkasnije do  14.06.2024. godine.

Svi zainteresovani detaljnije informacije mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon broj: 050/214-257.

Javni poziv pogledajte ovdje.

 

Share: