00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

17. novembar, 2023.

Obavještenje o radnom vremenu na dan praznika na području opštine Mrkonjić Grad

Obavještavaju se građani, pravna lica i preduzetnici sa  područja opštine Mrkonjić Grad, da je u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske  u dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

 U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, republički praznik je:

  • Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, 21.11.2023. godine (utorak).

U skladu sa važećom Zakonom o praznicima Republike Srpske i Zaključkom Načelnika opštine broj: 01-140-4/23 od 15.11.2023. godine na dan praznika  na području opštine Mrkonjić Grad  mogu da rade:

I     Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba i  peciva i prodaju istih, te trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama, na dan praznika (21.11. utorak) mogu da rade u vremenu od 00.00 do 24.00 časa.

 

II    u vremenu od  07,00 do 15,00 časova mogu da rade sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost.

 

Zaključak o određivanju radnog vremena na dan praznika možete pogledati ovdje.

Podeli: