00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

25. april, 2024.

Izvještaj sa 28. sjednice Skupštine opštine

Na 28. sjednici Skupštine opštine

odbornici su podržali Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2023. godinu. Ukupna budžetska sredstva ostvarena su u iznosu od 19.924.189 KM.

Usvojena je i Informacija o realizaciji Programa kapitalnih investicija za 2023. godinu, gdje je prikazan detaljan pregled realizovanih projekata. Ukupna vrijednost realizovanih kapitalnih projekata iznosila je 4.714.673,62 KM, što je 91,9% od planiranog iznosa za kapitalne investicije.

Usvojena je Odluka o usvajanju Strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad za period 2024.-2030. godina.

Odbornici su podržali i Program za podsticaj privrednog razvoja opštine u 2024. godini, a ukupna sredstva za realizaciju Programa iznose 450.000,00KM, koja će biti raspoređena:

-Podrška razvoju MSP i preduzetništva-135.000,00 KM;

-Podrška razvoju poljoprivrede-238.000,00 KM;

-Podrška razvoju turizma-77.000,00 KM.

Jednoglasno je podržana Odluka o osnivanju Javne ustanove Turističke organizacije Mrkonjić Grad.

Podeli: