00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

17. maj, 2024.

J A V N I P O Z I V za prijavu projekata udruženja građana/nevladinih organizacija

Raspisuje se Javni poziv za prijavu projekata udruženja građana/nevladinih organizacija, koji će se sufinansirati iz budžeta opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini, iz sljedećih oblasti:

 

  • Poboljšanje položaja djece i mladih,
  • Doprinos razvoju kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija,
  • Unapređenje životne sredine i ekologije,
  • Socijalna politika,
  • Projekti u skladu sa Strategijom razvoja opštine Mrkonjić Grad.

Projekte treba realizovati na području opštine Mrkonjić Grad - u 2024. godini, a visina sredstava koja se mogu dodjeliti po projektu iznosi – od 500,00 do 2.500,00 KM.

Prijave se podnose na šalteru: br.2 Šalter sale -Opštine Mrkonjić Grad ili mogu biti poslane poštom na adresu Opština Mrkonjić Grad, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, 70260 Mrkonjić Grad sa naznakom za Komisiju za saradnju sa udruženjima građana – ne otvaraj!

Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana - od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine i na web - stranici opštine Mrkonjić Grad.

Sve informacije vezane za javni poziv - mogu se dobiti kod samostalnog stručnog saradnika, putem broja telefona: 050/220-958.

 

Javni poziv

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

OBRAZAC 1-PRIJAVA

OBRAZAC 2-PRIJEDLOG PROJEKTA

OBRAZAC 3-PREGLED BUDžETA

OBRAZAC 4-MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

OBRAZAC 5-PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

OBRAZAC 6- ADMINISTRATIVNI PODACI

OBRAZAC 7- FINANSIJSKA IDENT. FORMA

OBRAZAC 8- IZJAVA

OBRAZAC 9- SPISAK DOKUMENTACIJE ZA PROVJERU

Podeli: