00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

25. април, 2024.

Извјештај са 28. сједнице Скупштине општине

На 28. сједници Скупштине општине

одборници су подржали Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину. Укупна буџетска средства остварена су у износу од 19.924.189 КМ.

Усвојена је и Информација о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2023. годину, гдје је приказан детаљан преглед реализованих пројеката. Укупна вриједност реализованих капиталних пројеката износила је 4.714.673,62 КМ, што је 91,9% од планираног износа за капиталне инвестиције.

Усвојена је Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. година.

Одборници су подржали и Програм за подстицај привредног развоја општине у 2024. години, а укупна средства за реализацију Програма износе 450.000,00КМ, која ће бити распоређена:

-Подршка развоју МСП и предузетништва-135.000,00 КМ;

-Подршка развоју пољопривреде-238.000,00 КМ;

-Подршка развоју туризма-77.000,00 КМ.

Једногласно је подржана Одлука о оснивању Јавне установе Туристичке организације Мркоњић Град.

Подели: