00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

27. мај, 2024.

Ј А В Н И П О З И В-Подршка за самозапошљавање у пољопривреди

На основу тачке 3.2.1. Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години под тачком 1. Самозапошљавање у пољопривреди, в.д. директор Агенције за привредни развој дана 27.05.2024. године о б ј а в љ у ј е

 

 

Ј А В Н И    П О З И В

за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава по основу

Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години

Подршка за самозапошљавање у пољопривреди

 

На овај подстицај могу да конкуришу физичка лица са подручја општине Мркоњић Град, а која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Мркоњић Град.

Корисник подстицаја дужан је да код надлежног органа изврши регистрацију комерцијалног пољопривредно газдинства и редовно измирују обавезе најмање 24 мјесеца.

Износ подстицајних средстава по једном програму самозапошљавања је 4.000,00КМ.

Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве (Културни центар), до потпуног утрошка планираних средстава, а најкасније до  14.06.2024. године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257.

Јавни позив погледајте овдје.

 

Подели: