00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

14. May, 2024.

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticajnih sredstava - Podrška za nabavku sjemenskog materijala

Pravo na  korišćenje ovih sredstava imaju sva fizička lica i poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Mrkonjić Grad, a u skladu sa odredbama Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini, a koji ispunjavaju slijedeće uslove:

  • Da imaju prebivalište na području opštine Mrkonjić Grad,
  • Da imaju izmirene obaveze prema poreskoj upravi i Opštini Mrkonjić Grad,
  • Da dostave fiskalne račune za nabavku sjemenskog materijala u minimalnom iznosu od 200,00KM.

Sredstva su planirana za refundaciju troškova aktivnosti nabavke sjemenskog materijala u visini do 50% ukupne visine uloženih sredstava, a maksimalno 300,00KM po domaćinstvu.

Zahtjev za podsticajna sredstva se podnosi u Agenciji za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, ulica Svetog Save (Dom kulture) do potpunog utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 31.05.2024. godine.

Svi zainteresovani detaljnije informacije mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon broj: 050/214-257.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Share: