00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

J A V N I P O Z I V-Podrška projektima samozapošljavanja nezaposlenih lica

Pravo na korištenje sredstava imaju lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Imaju prebivalište na području opštine Mrkonjić Grad (najmanje godinu dana od dana podnošenja zahtjeva),
  • Nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS- Biro Mrkonjić Grad,
  • Imaju izmirene obaveze prema Poreskoj upravi i Opštini Mrkonjić Grad.

Iznos podsticajnih sredstva po jednom programu samozapošljavanja je 7.000,00KM.

Zahtjev za podsticajna sredstva se podnosi u Agenciji za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, ulica Svetog Save (Kulturni centar).

 

Poziv ostaje otvoren do 14.06.2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Svi zainteresovani detaljnije informacije mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon broj: 050/214-257.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Share: