00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

03. jun, 2024.

O G L A S za prijem djece u JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ u radnoj 2024/25. godini

              JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad raspisuje Oglas za prijem djece jasličkog i vrtićkog uzrasta za radnu 2024/2025 godinu u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju .

Ukupno će se primiti  101  dijete, uzrasta od 1 - 6 godina.

 

1. PINGVINČIĆI - mlađa jaslička grupa  ..................................   13  djece,

2. BUBAMARICE – starija jaslička grupa ...................................    18  djece,

3. RIBICE - starija jaslička grupa.................................................     4  djece,

4. PČELICE - mješovita  vrtićka grupa ........................................    5  djece,

5. PAČIĆI - mlađa vrtićke grupa ...................................................     7  djece,

6. ZEČČIĆI - mješovita vrtićka grupa .........................................     2 djece

7.  KOLAČIĆI - srednja vrtićka grupa ..........................................     2 djece

8. SOVICE - mješovita vrtićka grupa............................................    16  djece,

9. LAVIĆI - mješovita vrićka grupa .............................................     2 djece

8. LEPTIRIĆI - mješovita grupa u PO Podrašnica................    16  djece,

9. ZVJEZDICE - mješovita grupa u PO Bjelajce ..........................     16  djece.

 

              Oglas za prijem djece je otvoren  od 03. juna 2024. godine do 21. juna 2024. godine.

 

Oglas pogledajte OVJDE.

Podeli: